Extra föreningsstämma 2/11

Vi kommer att hålla en extra föreningsstämma med alla medlemmar den 2 nov 2014 kl 13.00 i Havdhems bygdegård. Syftet med denna extra föreningsstämma är att formellt besluta om vi skall gå vidare och starta fiberbyggnationen i Havdhem socken med omnejd enligt det förslag som styrelsen arbetat fram. En presentation och genomgång av styrelsens förslag kommer att göras innan stämman tar beslut.

Mer info!