Uppdaterad FAQ

Sidan är uppdaterad 7 aug 2015 för att innehålla mer relevanta frågor kopplat till fasen vi befinner oss i nu (aug 2015).

Här hittar du svar på frågor som rör fiberprojektet i Havdhem och som du kanske undrar över. .

Vi fyller på med frågor & svar kontinuerligt. Frågorna är grupperade med en rubrik så att det skall vara lätt att hitta frågorna du söker svar på.

Klicka på en rubrik så visas tillhörande frågor och klicka därefter på frågan så visas svaret.

 

Frågor&svar

Ansluta sig nu?
Kan jag ansluta mig nu dvs aug 2015?
. Efteranslutning, dvs efter 1 dec 2014 kan, om detta är möjligt vilket inte alltid är fallet, kosta 20-50 000 kr beroende på vad som behöver göras. Kontakta styrelsen snarast så försöker vi hitta en lösning.[_/su_spoiler]
Nätet & Teknik
Vad händer om något inte fungerar?
All utrustning fjärrövervakas av Telia som även kan felsöka utrustningen i hemmen via internet. Eventuella fel anmäls till Telias kundtjänst. [_/su_spoiler]
Vilken hastighet är vi lovade?
Nätet byggs för att klara 1 000 Mbit/s. Varje användare kan sedan beställa den hastighet som önskas. På sikt kan nätet utan problem uppgraderas till minst 10 000 Mbit/s. [_/su_spoiler]
Vem står för medieomvandlare och annan aktiv utrustning?
Öppen Fiber tillhandahåller mediaomvandlaren utan kostnad. Sedan burkar den valda tjänsteleverantören tillhandahålla den tillkommande utrustning (router, TV-boxar) som krävs.[_/su_spoiler]
Får man en trådlös router?
Telias router är trådlös. Eventuellt kan även andra tjänsteleverantörer tillhandahålla sådana.[_/su_spoiler]
Kan jag använda Telias router för telefon och TV och min egen router för datorerna samtidigt?
Ja, men det krävs ett samtal till Telias Support för att det skall fungera.[_/su_spoiler]
Går det att ringa om det blir elavbrott?
Det kommer att finnas batteribackup för åtskilliga timmars drift av den centrala utrustningen. För att utrustningen i hemmet skall fungera så krävs det en egen batteribackup vilken kan köpas i fackhandeln. Vid längre avbrott, vilket är sällsynt i centrala Havdhem, rekommenderas mobiltelefoni.[_/su_spoiler]
Hur många telefoner med olika nummer kan jag koppla in?
Telias box klarar ett abonnemang. Kontakta föreningen om du behöver fler telefonlinjer. [_/su_spoiler]
Kommer trygghetslarmen att fungera?
Ja, trygghetslarmen fungerar tillsammans med bredbandstelefoni. Region Gotland ansvarar för detta. [_/su_spoiler]
Kan vi ansluta vårt existerande fastighetsnät?
Nej inte om det är ett kopparnät, alla lägenheter och lokaler måste anslutas med fiber. Se dock fråga om ProLane nedan och kontakta Styrelsen för mer information. [_/su_spoiler]
Vårt företag använder Telia ProLane, kommer det att fungera med föreningens fiber?
Ja, fibern kommer i detta fall att kopplas till ProLane. Notera dock att det inte samtidigt går att använda Öppen Fiber på samma anslutning varför minst två fibrer rekommenderas.[_/su_spoiler]
Kan man använda egen utrustning istället för Inteno-boxen?
Ja, om man har tillräckliga kunskaper för att konfigurera VLAN så kan man använda egna switchar. Det är dock inte säkert att Öppen Fiber erbjuder kundsupport för detta.[_/su_spoiler]
Tjänster - Internet, Telefon och TV
Vem levererar tjänsterna i nätet?
Tjänsteleverantör och typ av tjänster kan fritt väljas via portalen Öppen Fiber.[_/su_spoiler]
Måste jag binda mej för en längre tid?
De olika leverantörerna har olika villkor, det finns både korta och långa abonnemang.[_/su_spoiler]
Kan jag blanda tjänster från olika leverantörer?
Ja, det skall gå bra.[_/su_spoiler]
Ingår TV-boxar, etc?
Boxar mm levereras av den valda tjänsteleverantören. [_/su_spoiler]
Ekonomi
Vad blir den löpande kostnaden (abonnemangskostnaden)?
Abonnemangskostnaden beror på vilka tjänster som väljs och återfinns på www.oppenfiber.se [_/su_spoiler]
Vad kostar det om jag skulle vilja ansluta mig senare, om ett år t.ex?
Senare anslutning kan troligen inte erbjudas alla fastigheter. Kostnaden kommer att bero på vad som behöver göras i varje enskilt fall, men erfarenheter från andra föreningar tyder på ett självkostnadspris på 20-50 000 kr.[_/su_spoiler]
Finns det några tillkommande kostnader, ex driftkostnader per år? Fast belopp under x antal år eller kan det komma att höjas?
Det blir eventuellt en mindre driftkostnad, ca 40 kr per månad, men detta är ej beslutat.  [_/su_spoiler]
Övriga frågor
När försvinner det fasta telefonnätet?
Kopparnätet rivs först på landsbygden och först senare i samhällena. Dock kommer Telia/Skanova inte att göra några investeringar i snabbare ADSL i Havdhem.[_/su_spoiler]
Kan jag ansluta mig senare?
Troligen, men det kommer i så fall kosta uppskattningsvis 20-50 000 kr. [_/su_spoiler]
Jag har ett fritidshus, kan jag ha delårsabonnemang?
Ja, besök oppenfiber.se för att se tjänsteutbudet. [_/su_spoiler]
Vad är en tjänsteleverantör?
Tjänsteleverantören tillhandahåller internet, telefon och TV [_/su_spoiler]

 

Ställ en fråga!

Om du har en fråga som inte finns med under någon av rubrikerna ovan så fyller du i frågeformuläret nedan så kommer vi att lägga upp din fråga med svar här på sidan så fort vi kan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Din fråga

Är du människa eller maskin?